Rozliczenie PIT

Jako że okres rozliczeń trwa w najlepsze a mamy tu pare lepiej ogarniętych osób to ja poproszę o wskazówki :grin:
Bardziej na tą chwile potrzebuję wiedzy jaki numer formularza użyć do rozliczenia zysków/strat z revoluta :grin:
Standardowo rozlicza mnie księgowa z DG, ale revoluta rozumiem że rozliczam na PESEL a nie firmowy nip?

Ktoś coś? chętnie mądrzejszych albo kogoś kto już to robił posłucham :slightly_smiling_face:

9 posts were merged into an existing topic: Dyskusje o księgowości