Mullvad lub inny vpn

Ma ktoś miejsce w rodzinie w jakimś vpn?
Bądź czy są osoby chętne do mullvada?

1lajk

Ja jestem chętny :blush:

chętny

Mullvad ma konta rodzinne?

Raczej chodzi o współdzielenie się jednym kodem, które przypada na jedno konto, gdzie możesz mieć maksymalnie 5 równoczesnych połączeń z serwerami (i nielimitowaną ogólną ilość urządzeń).

:man_facepalming:t2:

1lajk

Naród wspaniały…

1lajk

Ach te cytaty z Piłsudskiego :smiley:

4lajki